Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa..

Các bạn còn nhớ câu chuyện này chứ?! Đây là cách nó được thể hiện bằng tranh chuyện.
Còn cái thì , đôi khi bạn nên xem kỹ cả background mỗi khi muốn chụp hình nhé :big_smile:

Resigzed ImageClick vào đây để xem hình ảnh lớn hơn nha! www.hihihehe.com
[IMG]http://pic60.picturetrail.com/VOL1679/8615394/15979385/254****37.jpg[/IMG]

[IMG]http://pic60.picturetrail.com/VOL1679/8615394/15979385/254****35.jpg[/IMG]Resigzed ImageClick vào đây để xem hình ảnh lớn hơn nha! www.hihihehe.com
Thằng này coi như song rồi!!


Tuyệt Vời!


Niềm đam mê


Bồi với chả bàn )

Xem cái này shock ghêResigzed ImageClick vào đây để xem hình ảnh lớn hơn nha! www.hihihehe.com


Resigzed ImageClick vào đây để xem hình ảnh lớn hơn nha! www.hihihehe.com


Dùng cây cối:
:lol:
Hiệu ứng Domino:

Dùng công cụ hiện đại:

cái này honk phải tự xử nè:

Chuông reo là... die:

Tan tành xác pháo: